Kawasan Pemuliharaan Memancing: Apa yang Anda Perlu Tahu

Ikan bergantung kepada habitat yang sihat untuk terus hidup dan berkembang maju, itulah sebabnya kawasan pemuliharaan perikanan sangat penting. Syukurlah, pakar perikanan NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), majlis pengurusan perikanan serantau, agensi persekutuan dan agensi negeri mempunyai cara untuk bekerjasama dalam rancangan pemuliharaan ikan untuk memastikan projek yang dibiayai oleh awam mempertimbangkan habitat ikan pantai negara kita.

Sebagai seorang pemancing, anda harus mengetahui kawasan pemuliharaan perikanan dan kaedah pemuliharaan ikan negara. Terdapat tiga jenis kawasan pemuliharaan perikanan negara yang perlu anda ketahui.

Habitat Ikan Penting (EFH)

Habitat Ikan Penting (EFH) merangkumi semua jenis habitat akuatik tempat ikan bertelur, membiak, memberi makan atau membesar untuk mencapai kematangan. Habitat penting boleh termasuk tanah lembap, terumbu karang, rumput laut dan sungai. Malah, perundingan dengan NOAA Fisheries diperlukan apabila agensi persekutuan, termasuk tentera, bekerja di kawasan yang akan menjejaskan habitat ikan penting. Bersama-sama, agensi dan NOAA mengemukakan cadangan pemuliharaan EFH untuk menentukan cara terbaik untuk menjalankan pembangunan pantai sambil menyokong habitat ikan dan meminimumkan atau mengelakkan kerosakan alam sekitar.

Kawasan Pemuliharaan Habitat Ikan Penting (Kawasan Pemuliharaan EFH)

Kawasan Pemuliharaan EFH ditutup kepada jenis penangkapan ikan tertentu (seperti yang ditakrifkan oleh koordinat latitud dan longitud tertentu) dalam usaha untuk meminimumkan kesan buruk penangkapan ikan ke atas habitat ikan penting. Jika anda tidak pasti tentang penetapan atau peraturan memancing kawasan pemuliharaan, anda boleh mencari NOAA EFH Mapper dalam talian. NOAA EFH Mapper ialah peta interaktif yang akan memaparkan mana-mana Kawasan EFH yang dilindungi daripada penangkapan ikan, atau menggariskan sebarang peraturan yang terpakai untuk memancing di kawasan pemuliharaan.

Kawasan Habitat Kebimbangan Khusus (HAPCs)

Keutamaan tinggi untuk pemuliharaan EFH dirujuk sebagai Habitat Areas of Particular Concern (HAPCs). HAPC ialah kawasan habitat dengan fungsi ekologi yang penting atau kawasan habitat yang jarang ditemui yang sangat terdedah kepada degradasi. HAPC boleh termasuk muara pantai, kanopi kelp, karang cetek, rumput laut dan terumbu berbatu. Koordinat HAPC dan NOAA Mapper boleh membantu anda mengenal pasti kawasan yang memenuhi syarat HAPC.

Dengan mempelajari lebih lanjut tentang spesies ikan yang berbeza dan habitat di mana ia hidup, anda juga akan lebih memahami kepentingan jangka panjang peraturan yang digunakan untuk menangkap ikan di kawasan pemuliharaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *