Ekuestrian AS Membuka Proses Tawaran untuk Minggu Kosong pada Kalendar Acara 2023-2027

Lexington, Ky. – Proses bidaan dibuka minggu ini untuk minggu kosong yang tinggal pada Kalendar Acara 2023-2027. Proses bidaan akan dijalankan mengikut Kalendar Acara AS 2023-2027 CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L & Polisi dan Prosedur Lanjutan. Bidaan akan dibuka selama dua minggu. Permohonan akan disemak oleh Pasukan Petugas Kalendar Strategik Acara yang akan membuat cadangan kepada Jawatankuasa Sukan Acara. Kelulusan akhir diberikan oleh Lembaga Pengarah.

Kawasan 6 Minggu Tersedia untuk Pembidaan (Bida Dibuka 9 November)

 • Minggu 7 – Satu acara yang menawarkan tahap Lanjutan dalam Kawasan 6
 • Minggu 11 – Satu acara yang menawarkan tahap Lanjutan dalam Kawasan 6
 • Minggu 16 Satu acara yang menawarkan tahap CCI4*-L, CCI4*-S dan CCI3*-L dalam Kawasan 6
 • Minggu 21 – Satu acara yang menawarkan tahap Lanjutan dalam Kawasan 6
 • Minggu 23 – Satu acara yang menawarkan CCI4*-S dan/atau tahap Lanjutan dalam Kawasan 6
 • Minggu 36 – Satu acara yang menawarkan tahap Lanjutan dalam Kawasan 6
 • Minggu 41 – Satu acara yang menawarkan tahap CCI4*-S dalam Kawasan 6 dengan pilihan untuk turut menambah tahap Lanjutan jika dikehendaki

Kawasan 7 Minggu Tersedia untuk Pembidaan (Bida Dibuka 10 November)

 • Minggu ke 23 – Satu acara yang menawarkan CCI4*-S dan/atau peringkat Lanjutan di Kawasan 7
 • Minggu 26 – Satu acara yang menawarkan tahap Lanjutan di Kawasan 7

Kawasan 2 Minggu Tersedia untuk Pembidaan (Bidaan Dibuka 11 November)

 • Minggu 28 – Satu acara yang menawarkan tahap Lanjutan dalam Kawasan 2

Kawasan 5 Minggu Tersedia untuk Pembidaan (Bidaan Dibuka 11 November)

 • Minggu 18 – Satu acara yang menawarkan CCI3*-L di Kawasan 5

Untuk butiran penuh tentang cara membida dan borang yang berkenaan, sila lawati halaman web Kalendar Acara AS.

Pertanyaan dan serahan boleh dibuat kepada [email protected].

Lihat Kalendar Acara 2023-2027.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *